Frézovanie a vložkovanie komínov

Najčastejšou otázkou od užívateľov komínov je čo je to vlastne frézovanie komína? Frézovanie komína je celková rekonštrukcia komína. Pomocou frézy, ktorá sa pretiahne komínom je možné zväčšiť priemer komínového prieduchu na potrebnú veľkosť

Čo je frézovanie komína ?

Prečo musíte pristúpiť k frázovaniu komína ?

Čo dosiahnete, ak komín vyfrézujete?

Čo je frézovanie komína? 

Najčastejšou otázkou od užívateľov komínov je čo je to vlastne frézovanie komína? Frézovanie komína je celková rekonštrukcia komína. Pomocou frézy, ktorá sa pretiahne komínom je možné zväčšiť priemer komínového prieduchu na potrebnú veľkosť. Takto pripravený a obnovený prieduch sa vyvložkuje antikorovou vložkou a napojí na požadovaný vykurovací zdroj tepla. Môžeme použiť aj šamotové alebo keramické vložky, ktoré sa používajú hlavne u paliva zo zvýšenou tvorbou kyselín. 

Prečo musíte pristúpiť k frázovaniu komína ?

Ak sa rozhodnete frézovať komín, tak je na to viacero dôvodov. Pri rekonštrukcii starých domov, chát, chalúp je potrebné frézovanie väčšinou  z dôvodu veku stavby, kedy už nie je bezpečné prevádzkovať takýto komín. Vyfrézovaním komína sa obnovuje správna činnosť komína a predlžuje sa jeho životnosť.  

Vo veľa prípadoch sa zistí, že komín nad strechou je v zlom technickom stave. Tehla, z ktorej je komín vymurovaný, je už popraskaná alebo sa rozpadá. V takomto prípade je potrebné poškodenú časť komína zbúrať a komín nad strechou urobiť nanovo. Na zakončenie komína sa môže použiť netónovaná doska alebo kryt z antikorového plechu a nakoniec sa zakryje čiapkou komína. Všetky časti musia byt izolované tak, aby voda nepoškodzovala nové teleso komína.

Ďalším dôvodom, prečo frézovať komín je výmena tepelného zdroja za novší inovatívny typ kotla. Vtedy sa frézuje a vložkuje komín, pretože to vyžaduje inštalácia nového kotla. Pri nových kotloch je podmienka mať správne vybudovaný komín, inak zdroj nebude fungovať a jeho účinnosť sa výrazne zníži.

Čo dosiahnete, ak komín vyfrézujete?

V prvom rade zrekonštruovaný komín je bezpečný a výkonnejší pre požadovaný druh paliva. Výrazným spôsobom zlepšíte ťah komína, čo má priamo úmerný vplyv na spotrebu paliva. Zabránite mokvaniu komínového telesa, čím odstránite pachy. Následne je aj ľahšia a rýchlejšia údržba. Vyfrézovaný a vyvložkovaný komín môžete napojiť na moderný zdroj tepla.

Netreba búrať starý komín aj vyvložkovanie predĺži jeho životnosť. Priemerná doba rekonštrukcie sa vykoná v priebehu jedného dňa.

Vložkovanie komínov

Komín je veľmi dôležitou súčasťou každej stavby. Preto je veľmi potrebné sa o komín s rešpektom aj starať. Podľa toho, aký je technický stav komína, bude Váš komín aj pracovať. Zárukou nižších nákladov na vykurovanie a prevádzku je čistý, bezpečný a kvalitný komín.

Kedy je vhodné inštalovať komínovú vložku?

  • Ak sa pri kontrole komína zistí akákoľvek vada, prasklina, netesnosti na komínovom telese.
  • Pri zmene druhu kúrenia. Napr. tuhé palivo vymeníme za plynné alebo iný druh.
  • Ak chceme zabezpečiť alebo zvýšiť kvalitu horenia a ťahu komína. Komín sa rýchlejšie prehreje a rýchlejšie dosiahne konštantnú úroveň ťahu.
  • Pri nových technológiách kotlov, kde teplota spalín je veľmi nízka a tým často dochádza k rýchlemu ochladenie a následne ku kondenzácii. V tomto prípade je vhodné komín vyvložkovať správnym typom vložky AKV (antikorová komínová vložka).
  • Ak používate na vykurovanie splyňovacie kotly alebo kotly na pevné palivo vyvložkovanie je dôležité pre správnu funkciu komína, na zvýšenie bezpečnosti pri používaní a prevenciu pred prípadným požiarom. Teplota spalín z takýchto vykurovacích telies je pomerne vysoká, preto murované komíny veľa krát praskajú a z rôznych dôvodov dochádza k požiaru. Jedna z príčin je vyhorenie sadzí, čo je obzvlášť nebezpečné. Ak je komín vyvložkovaný, toto riziko je do veľkej miery znížené.
Návrat hore