Kontaktujte nás
komtech.sk
ikona mobil komtech +421 914 706 703
ikona mail komtech info@komtech.sk
Komplexné kominárske služby

Čo je čistenie komína a prečo je dôležité pravidelné čistenie?

Čistenie komínov znamená odstránenie, cez komínový prieduch, všetkých usadenín a produktov horenia – dechtu, ktoré sa usadili v palinovej ceste komína. Pravidelným čistením komína sa znižuje riziko vzniku ďalších usadenín, ktoré ho môžu znehodnotiť. Môže dôjsť k vzniku prasklín a následnému uvoľňovaniu dechtu do stien komína, ktorý preniká až do obytnej časti. Pravidelné čistenie komína predchádza zadymeniu priestoru, nepríjemnému zápachu a v neposlednom rade vyhoreniu. Čistý a priechodný komín vytvára potrebný ťah pre dobré spaľovanie, znižuje množstvo spotreby palivazvyšuje bezpečnosť. Čistenie komína, by mal vykonávať z odborného hľadiska kominár, ktorý má vedomosť o správnom vyčistení a technickom stave komína.

Pre lepšiu funkciu a vyššiu bezpečnosť odporúčame mať komín vyvložkovaný.

Mám záujem o čistenie komína

 

Ako často je potrebné čistiť komín?

Je veľa podmienok a obmedzení, kedy treba vykonávať údržbu komína. Naše odporúčanie je 2x ročne, a to pred a počas sezóny vykurovania. V zásade však platí, akonáhle užívateľ zisti, že komín nemá dostatočný ťah alebo sa prejavujú iné sprievodne javy napr. dymenie alebo automatické vypínanie elektronicky riadených kotlov, komín treba skontrolovať. Je to prvý krok, ktorý treba urobiť, aby sa predišlo problémom. 

 

Ak je celkový tepelný výkon kotla do 50 kW, treba čistiť kotol:

 

Ak je celkový tepelný výkon kotla nad 50kW, treba čistiť kotol:

 

Ako prebieha proces čistenia u nás?

  1. Spriechodníme palinové cesty komínového telesa.
  2. Odstránime všetky nečistoty, spaliny, sadze, decht a všetky prípadne tuhé predmety, ktoré sa vytvárajú pri horení.
  3. Po vyčistení dokážeme zhodnotiť technický stav komína z pohľadu mechanického poškodenia.
  4. Pri procese čistenia zároveň skontrolujeme aj okolie komína. Či sa v blízkosti komína, pripadne pri kontrolných alebo čistiacich dvierkach nenachádzajú horľavé materiály alebo iné predmety brániace výkonu údržby a prevádzky.
  5. V prípade nedostatkov, upozorníme majiteľa a navrhneme riešenie.
  6. Po vyčistení komína vystavíme doklad o vykonaní revízie.

 

Starostlivosť, čistenie a údržba komínov je povinnosťou ktorá vyplýva z legislatívy SR , pretože komín je neoddeliteľnou súčasťou stavby a zanedbanie čistenia a udržiavanie komína, by mohlo mať fatálne následky na celú budovu alebo iný hmotný či nehmotný majetok.

 

V prípade otázok nás kontaktujte na t.č : 0914 706 7030914 276 111

Radi Vám odpovieme na Vaše otázky!© 2022 KOMTECH všetky práva vyhradené | Designed by KRIM TEAM | Created by dudik.net